Chuyên mục: Tin tức

Hướng dẫn chuyển 11 số về 10 số trong iPhone

Hướng dẫn chuyển 11 số về 10 số trong danh bạ iPhone Khi dùng các công cụ chuyển đổi đầu số hàng loạt thì chúng ta trước hết nên thống nhất việc lưu số điện thoại trong danh bạ bắt đầu bằng 0 hay +84, hơn nữa nên hoàn tất đổi mã vùng cố định […]