Kết thúc chiến tranh 1975 nằm trong quy luật của đất trời

Góc nhìn vui: Kết thúc chiến tranh 1975 nằm trong quy luật của đất trời
Nước Việt Nam bốn ngàn năm lịch sử từ hồi vua Hùng dựng nước, tất cả đều chung dòng máu Việt, nòi giống Lạc Hồng. Không ít lần đất nước bị chia cắt, nhân dân lầm than.

Thời 12 sứ quân, mỗi sứ cát cứ một phương. Sau đó Đinh Bộ Lĩnh bình định cả 12 sứ thống nhất đất nước.

Sau đó hơn 500 năm là thời Nam — Bắc Triều phân tranh giữa nhà Mạc và nhà Lê, biên giới tại Thanh Hoá. Kết quả là họ Mạc thua trận phải mang tàn quân lên biên giới phía Bắc.

200 năm sau, sông Gianh trở thành biên giới để họ Trịnh và họ Nguyễn tranh hùng cho đến khi Hoàng đế Quang Trung tiêu diệt cả hai.

Lại thêm 200 năm nữa để Bắc Việt (VNDCCH) và Nam Việt (VNCH) nhị quốc diễn nghĩa.

Tuy nhiên, loạn lạc phân tranh rồi đến hòa bình thịnh trị, đó là quy luật của trời đất. Không thịnh thì sẽ không suy, không tan thì sẽ không hợp. Tan — hợp là luân hồi của vũ trụ.

Góc nhìn vui: Kết thúc chiến tranh 1975 nằm trong quy luật của đất trời
Nước Việt Nam bốn ngàn năm lịch sử từ hồi vua Hùng dựng nước, tất cả đều chung dòng máu Việt, nòi giống Lạc Hồng. Không ít lần đất nước bị chia cắt, nhân dân lầm than.

Thời 12 sứ quân, mỗi sứ cát cứ một phương. Sau đó Đinh Bộ Lĩnh bình định cả 12 sứ thống nhất đất nước.

Sau đó hơn 500 năm là thời Nam — Bắc Triều phân tranh giữa nhà Mạc và nhà Lê, biên giới tại Thanh Hoá. Kết quả là họ Mạc thua trận phải mang tàn quân lên biên giới phía Bắc.

200 năm sau, sông Gianh trở thành biên giới để họ Trịnh và họ Nguyễn tranh hùng cho đến khi Hoàng đế Quang Trung tiêu diệt cả hai.

Lại thêm 200 năm nữa để Bắc Việt (VNDCCH) và Nam Việt (VNCH) nhị quốc diễn nghĩa.

Tuy nhiên, loạn lạc phân tranh rồi đến hòa bình thịnh trị, đó là quy luật của trời đất. Không thịnh thì sẽ không suy, không tan thì sẽ không hợp. Tan — hợp là luân hồi của vũ trụ.

Nguyễn Huệ

Nếu năm 1975 không thống nhất tổ quốc thì VN sẽ như Triều Tiên bây giờ: chung máu mủ, chung tiếng nói, chung chữ viết; vậy mà suốt ngày chĩa đầu đạn hạt nhân vào nhau, chữ viết và tiếng nói cũng sắp phát triển theo các hướng khác nhau.

Nếu ngày đó không thống nhất tổ quốc thì các cháu miền Bắc không có Đà Lạt để du lịch, các cháu miền Nam không có gái Đồ Sơn mà đùa vui và các cháu miền Trung như mình đây muốn vô cố đô Huế phải xuất nhập cảnh phức tạp, hoặc cũng có thể là phải chui đường hầm hoặc leo hàng rào kẽm gai mà sang.

Cho nên điều cần thiết là phải thống nhất Tổ Quốc. Thống nhất tổ quốc là điều mà trên hợp đạo trời, dưới hợp lòng người, bá tánh sẽ bớt lầm than.

Cũng theo chiều dài lịch sử, tất cả các lần hợp nhất đất nước đều dùng quân sự để thu phục lẫn nhau. Đinh Bộ Lĩnh, Quang Trung… là những vua chúa có công bình định thiên hạ, thống nhất đất nước, thu muôn dân về một mối.

Sau hiệp định Genève (1954), Việt Nam tạm thời chia cắt làm hai miền và phải tổng tuyển cử để thống nhất đất nước vào năm 1956. Theo đó, hai miền phải rút hết quân về tập kết ở hai phía của sông Bến Hải.

Nếu ai cũng làm theo đúng hiệp định thì có thể không cần đánh nhau vẫn thống nhất được tổ quốc. Tuy nhiên, ông Ngô Đình Diệm không muốn thống nhất tổ quốc vì ông sợ Cụ Hồ sẽ chiến thắng trong tổng tuyển cử, cho nên ông tìm cách kéo dài việc thống nhất tổ quốc, trì hoãn tổng tuyển cử. Về phía Cụ Hồ, Cụ để một ít quân và điệp viên cài cắm tại miền Nam.

Việc thống nhất tổ quốc thông qua ngoại giao và hòa đàm không thể thực hiện. Cách cuối cùng là đánh nhau. Gặp nhau trên bàn đàm phán không được thì phải gặp nhau ở chiến trường.

Tuy nhiên, lực lượng hai bên chênh lệch nhau. Lực lượng của VNDCCH (kể cả CHMNVN, MTDTGPMNVN và các quốc gia hỗ trợ) mạnh hơn lực lượng của VNCH (kể cả các lực lượng của các quốc gia đồng minh). Kết quả là VNDCCH thắng trận. VNCH sụp đổ vào năm 1975. VNDCCH và CHMNVN tổng tuyển cử vào năm 1976 lập ra nước CHXHCNVN.

Trả lời