Kết quả soi cầu ngày 30/08/2018 tìm được 85 cầu có độ dài >= 5 ngày

Kết quả soi cầu ngày 30/08/2018 tìm được 85 cầu có độ dài >= 5 ngày:
03 —- 03 —- 10 —- 11 —- 12 —- 12 —- 12 —- 13 —- 14 —- 14 —- 14 —- 15 —- 15 —- 17 —- 17 —- 19 —- 20 —- 20 —- 20 —- 20 —- 21 —- 22 —- 23 —- 26 —- 28 —- 32 —- 33 —- 33 —- 34 —- 36 —- 38 —- 39 —- 40 —- 40 —- 42 —- 43 —- 43 —- 44 —- 45 —- 45 —- 47 —- 48 —- 49 —- 49 —- 50 —- 52 —- 53 —- 55 —- 57 —- 58 —- 59 —- 62 —- 62 —- 63 —- 67 —- 67 —- 71 —- 73 —- 73 —- 73 —- 76 —- 77 —- 77 —- 80 —- 83 —- 84 —- 84 —- 86 —- 87 —- 87 —- 87 —- 87 —- 87 —- 87 —- 89 —- 89 —- 90 —- 91 —- 92 —- 93 —- 95 —- 95 —- 96 —- 96 —- 97 —-

 

Trong đó có 42 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 43 cặp số khác nhau, trong đó có 29 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 78,87: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 78 hoặc 87)
Thống kê cầu lặp:
78,87 6 cầu
12,21 4 cầu
02,20 4 cầu
14,41 3 cầu
17,71 3 cầu
26,62 3 cầu
34,43 3 cầu
48,84 3 cầu
59,95 3 cầu
67,76 3 cầu
37,73 3 cầu
03,30 2 cầu
15,51 2 cầu
19,91 2 cầu
23,32 2 cầu
33 2 cầu
36,63 2 cầu
38,83 2 cầu
39,93 2 cầu
04,40 2 cầu
45,54 2 cầu
49,94 2 cầu
77 2 cầu
89,98 2 cầu
69,96 2 cầu
01,10 1 cầu
11 1 cầu
13,31 1 cầu
22 1 cầu
28,82 1 cầu
24,42 1 cầu
44 1 cầu
47,74 1 cầu
05,50 1 cầu
25,52 1 cầu
35,53 1 cầu
55 1 cầu
57,75 1 cầu
58,85 1 cầu
08,80 1 cầu
68,86 1 cầu
09,90 1 cầu
29,92 1 cầu
79,97 1 cầu
Công cụ phân tích xổ số:

Trả lời