Hình bìa và avatar loading tải dữ liệu mới nhất của facebook

Hình bìa và avatar loading tải dữ liệu mới nhất của facebook, facebook cập nhật giao diện mới nhìn mượt mà hơn và khi ấn vào ảnh thì luôn luôn loading xong mới hiển thị..

Hình bìa và avatar loading tải dữ liệu mới nhất của facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *