Danh sách các đài quay trong tuần

Công ty ngày trong tuần
STT Ngày trong tuần Cty
Hanoi 18A 18B 18C 18D
1 Thứ Hai Hanoi TP HCM Dong Thap Ca Mau Phu Yen
2 Thứ Ba Hanoi Ben Tre Vung Tau Ba Lieu Quang Nam
3 Thứ Tư Hanoi Dong nai Can Tho Soc Trang Da Nang
4 Thứ Năm Hanoi Tay Ninh An Giang Binh Thuan Quang Tri
5 Thứ Sáu Hanoi Vinh Long Binh Duong Tra Vinh Gia Lai
6 Thứ Bay Hanoi TP HCM Long An Hau Giang Dac Nong
7 Chủ Nhật Hanoi Tien Giang Kien Giang Da Lat Khanh Hoa
Cty
STT Abbr Tên Cty Loại Vị trí Giờ mở Giờ đống
1 HN Hanoi Hanoi North 6:00 18:06
2 TP TP HCM 18A South 6:00 16:09
3 BT Ben Tre 18A South 6:00 16:08
4 VT Vung Tau 18B South 6:00 16:08
5 DT Dong Thap 18B South 6:00 16:08
6 DN Dong nai 18A South 6:00 16:08
7 CT Can Tho 18B South 6:00 16:08
8 TN Tay Ninh 18A South 6:00 16:00
9 AG An Giang 18B South 6:00 16:08
10 VL Vinh Long 18A South 6:00 16:03
11 BD Binh Duong 18B South 6:00 16:08
12 LA Long An 18B South 6:00 16:08
13 TG Tien Giang 18A South 6:00 16:08
14 KG Kien Giang 18B South 6:00 16:08
15 KT Kon Tum 18D Middle 6:00 17:05
16 BL Ba Lieu 18C South 6:00 16:00
17 TT Thua Thien 18D Middle 6:00 17:05
18 PY Phu Yen 18D Middle 6:00 17:05
19 CM Ca Mau 18C South 6:00 16:00
20 KH Khanh Hoa 18D Middle 6:00 17:05
21 DAL Da Lat 18C South 6:00 16:00
22 DL Dack Lac 18D Middle 6:00 17:05
23 QN Quang Nam 18D Middle 6:00 17:05
24 ST Soc Trang 18C South 6:00 16:00
25 DNA Da Nang 18D Middle 6:00 17:05
26 BTH Binh Thuan 18C South 6:00 16:00
27 QB Quang Binh 18D Middle 6:00 17:05
28 BDI Binh Dinh 18D Middle 6:00 17:05
29 QT Quang Tri 18D Middle 6:00 17:05
30 TV Tra Vinh 18C South 6:00 16:00
31 NT Ninh Thuan 18D Middle 6:00 17:05
32 BP Binh Phuoc 18C South 6:00 16:00
33 HG Hau Giang 18C South 6:00 16:00
34 QNG Quang Ngai 18D Middle 6:00 17:11
35 DNO Dac Nong 18D Middle 6:00 17:11
36 GL Gia Lai 18D Middle 6:00 17:05
STT Abbr Tên Cty Loại Vị trí Giờ mở Giờ đống
1 HN Hanoi Hanoi North 6:00 18:06
2 TP TP HCM 18A South 6:00 16:09
3 BT Ben Tre 18A South 6:00 16:08
4 VT Vung Tau 18B South 6:00 16:08
5 DT Dong Thap 18B South 6:00 16:08
6 DN Dong nai 18A South 6:00 16:08
7 CT Can Tho 18B South 6:00 16:08
8 TN Tay Ninh 18A South 6:00 16:00
9 AG An Giang 18B South 6:00 16:08
10 VL Vinh Long 18A South 6:00 16:03
11 BD Binh Duong 18B South 6:00 16:08
12 LA Long An 18B South 6:00 16:08
13 TG Tien Giang 18A South 6:00 16:08
14 KG Kien Giang 18B South 6:00 16:08
15 KT Kon Tum 18D Middle 6:00 17:05
16 BL Ba Lieu 18C South 6:00 16:00
17 TT Thua Thien 18D Middle 6:00 17:05
18 PY Phu Yen 18D Middle 6:00 17:05
19 CM Ca Mau 18C South 6:00 16:00
20 KH Khanh Hoa 18D Middle 6:00 17:05
21 DAL Da Lat 18C South 6:00 16:00
22 DL Dack Lac 18D Middle 6:00 17:05
23 QN Quang Nam 18D Middle 6:00 17:05
24 ST Soc Trang 18C South 6:00 16:00
25 DNA Da Nang 18D Middle 6:00 17:05
26 BTH Binh Thuan 18C South 6:00 16:00
27 QB Quang Binh 18D Middle 6:00 17:05
28 BDI Binh Dinh 18D Middle 6:00 17:05
29 QT Quang Tri 18D Middle 6:00 17:05
30 TV Tra Vinh 18C South 6:00 16:00
31 NT Ninh Thuan 18D Middle 6:00 17:05
32 BP Binh Phuoc 18C South 6:00 16:00
33 HG Hau Giang 18C South 6:00 16:00
34 QNG Quang Ngai 18D Middle 6:00 17:11
35 DNO Dac Nong 18D Middle 6:00 17:11
36 GL Gia Lai 18D Middle 6:00 17:05

Trả lời